Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хто кого подужає? [509 р. до р. Х.]

Діонісій Галікарнаський

Переклад Івана Франка

Написано в днях 27 жовтня – 2 падолиста 1915 р. на основі Діонісія (кн. V, розд. 27 – 34).


Примітки

Автограф № 431, с. 205 – 217. В нашому е-перевиданні розділам поеми дано назви. У І. Франка вони мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 7, с. 155 – 172.