Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Ганнібал і генерал їзди [217 р. до р. Х.]

Секст Геллій

Переклад Івана Франка

По битві над Тразіменом

До Ганнібала мовив так

Той, що їзду командував:

«З їздою сею шли мене

В тій хвилі в Рим, то за п’ять день

Готова буде там тобі

Вечеря в Капітолії».

Зирнув на хвилю Ганнібал

На розгарячене лице,

Зирнув іще раз і пішов,

«Ничто же к нему не рече».

А як провів безсонну ніч,

Велів ще досвіта позвать

Того начальника, щоб річ

Йому ту саму передать.

Прибіг післанець, мовлячи:

«Запізно, пане, вже тепер!

Пан комендант наш уночи,

Не при вас кажучи, помер».

4/Х

Уривок із книги Секста Геллія «Origo gentis Romanае» (Fragmenta, ст. 18 – 19).


Примітки

Автограф № 430, с. 317.

По битві над Тразіменом… – йдеться про Тразіменське озеро у північній Етрурії, на берегах якого Ганнібал 217 р. до н. е. розбив римське військо.

Fragmentа… – для написання циклу поетичних творів за мотивами історії Стародавнього Риму І. Франко користувався хрестоматією творів римських істориків, виданою 1620 р. в Амстердамі: «Fragmenta historicorum veterum ignotorum ab Antonio Pompa Frisio collecta» («Уривки з творів давніх невідомих істориків, зібрані Антонієм Помпою Фрізом»).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 7, с.32 – 33.