Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

А

Аббе – тут: абат

Абдикація – відмова (від влади), зречення (престолу)

Абдукція – судово-медичне обстеження, розтин

Аберація – хибність, відхилення від істини

Абецадло – азбука, абетка, алфавіт

Абіє – негайно, зараз же, несподівано (церковносл.)

Абнегація – відстороненість, байдужість, самозречення, самовідданість, самопожертва

Абсольвувати – тут: відокремити

Абсолюторіум – затвердження звіту керівництва установи

Абсолюція – звільнення, виправдання; відпущення гріхів

Абсорбувати – вбирати

Абстиненція – стриманість від чого-небудь, утримання від чогось

Абшит – відставка, увільнення від військової служби; документ про таке увільнення

Абшитований – відставний

Абшитовий – звільнений з війська, служби

Аванс – тут: підвищення по службі

Авансований – просунутий, підвищений по службі

Авансувати – дістати підвищення по службі

Авантурувати – ризикувати

Авантюра – пригода

Авва – святий отець

Авдитор – військовий суддя

Аверсія – лицевий бік медалі, предмета

Авля – актовий зал у вищому навчальному закладі

Авреола – ореол

Авреоля – ореол

Авскультант – в Австрії кандидат на суддю

Авспіція – надії

Австерія – корчма у місті

Автентик – дійсний, вірний, першоджерело, оригінал

Автодидакт – самоук

Автодідакт – самоук

Автократ – необмежений, повновладний правитель

Автократизм – самодержавство

Автократичний – самодержавний

Автопсія – безпосереднє бачення

Автосугестія – самонавіювання, самовплив на психіку

Автохтони – корінне населення

Агенда – філія

Агій – вигук обурення, невдоволення, відрази

Агірувати – діяти

Агравація – обтяження, утиски

Ад’юнкт – 1) нижчий судовий чин, помічник відповідальної особи, заступник; помічник судді; 2) вчене звання в деяких наукових установах; також особа, що має це звання

Ад’юнктура – асистентура, аспірантура

Адамашк[а] – квітчастий шовк, візерунчастий шовк

Адамашковий – шовковий

Адамашок – вид шовкової тканини

Адгерент – прибічник, прихильник

Ади – вигук (а дивися, а глянь; адіть – а дивіться, а гляньте); дивись, дивіться

Аді, ади – вигук: диви, глянь

Адіть – дивись, дивіться

Адлятус – 1) прибічник, 2) папський посол

Адоніс – (в переносному розумінні) дуже красивий мужчина

Адоптувати – привласнити

Адоптувати дитину – взяти дитину за свою, усиновити

Адоратор – прихильник, поклонник

Адорація – обожнювання, поклоніння

Ажень – адже

Азиль – право захисту

Азіміт – латинянин

Азофулакія – книгозбірня

Академік – тут: студент університету, вищої школи, учень гімназії

Академія – назва деяких вищих навчальних закладів; тут – середній учбовий заклад, гімназія

Акафіст – релігійний гімн, урочисто-хвалебний церковний спів

Аксамітка – оксамит, орлики, павині вічка – багаторічна декоративна трав’яна рослина родини жовтцевих із поодинокими квітками різних кольорів

Аксесорії – аксесуари

Активальний – підвищеної активності

Акцептант – особа, що зобов’язується сплатити за пред’явленим документом, векселем

Акцесорій – додаток

Акцесорія – реквізит, бутафорія; тут: привхідне, другорядне

Акциз[а] – непрямий податок на предмети широкого вжитку

Аларм – тривога

Албо – або, чи

Алегат – додаток

Алегати – довідки, документи, додані до заяви

Александріни – фігури танцю

Алембик – прилад для дистиляції алкоголю; перегінний куб

Аліант – союзник

Аллодії – спадкові індивідуально-сімейні земельні володіння, що знаходяться у вільному розпорядженні їхніх власників

Альбінози – альбігойці

Алькад – суддя (в Іспанії)

Алькир (алкир) – бічна невеличка кімната, звичайно служила опочивальнею і кімнатою для дітей; комірка

Альменд – громадський земельний наділ

Альтерувати – збуджувати, хвилювати

Альянт – союзник, помічник

Алюзія – натяк

Алюмн – семінарист, казеннокоштний вихованець; учень духовної школи, семінарії

Алярм – сполох, тривога, сигнал тривоги

Алярмовий дзвінок – дзвінок тривоги

Алярмувати – полошити, тривожити

Алярмуючий – тривожний, застерігаючий

Амальгамуватися – тут: зливатися; зрощуватися

Амануенз – помічник бібліотекаря, секретар

Амбарас – клопіт, колотнеча, непорозуміння, заминка

Амбасада – посольство

Амбасадор – посол

Амбон – місце для проповіді в церкві (амвон)

Амбулянс – санітарний візок

Амвон[а] – підвищення в церкві перед так званими царськими вратами, з якого виголошуються проповіді

Амеліорація – доведення до кращого стану, покращення

Амінт – коханець

Аморети – амури

Ампліфікація – збільшення, нагромадження; тут: розширена переробка

Ампліфікувати – розширювати, нагромаджувати однотипні вирази

Амстірен – прислужник при якій-небудь установі (за австрійських часів) (амстдінер)

Анагнорізм – пізнавання, впізнання

Анагност – читець, лектор

Анаколут (анаколуф) – стилістична фігура, яка полягає у порушенні загальноприйнятих форм словосполучення

Анаколюти – непослідовності; синтаксичні помилки

Анаколютія – анаколуф, стилістична фігура, що полягає в порушенні граматичної чи логічної точності мови

Аналой – високий, з похилим верхом столик у церкві, на якому кладуть ікони, богослужбові книги

Анальфабет – неграмотний, невіглас, неписьменний; тут: політично неграмотна людина

Анальфабетизм – неписьменність, невігластво

Анархізм – тут: невизнання авторитету, порядку, дисципліни; свавілля

Англез – парадний костюм

Андрони – теревені, нісенітниці, вигадки

Андрони плести – вести пусті розмови, теревенити, плести нісенітницю

Анекси – додатки

Анектувати (анексувати) – 1) насильницьки приєднувати всю або частину території іншої держави; 2) нав’язати силою; приєднати, захопити; прихиляти

Анектуй – від: анексувати (наказовий спосіб)

Анкета – тут: комісія спеціалістів

Анніцітет – річна сума боргу, яку сплачують частинами

Аннуітет – щорічна сума, призначена на оплату процентів за поступово сплачувані позики

Анонс – оголошення, друковане в газетах або на листівках

Антенати – предки

Антидот[ум] – заперечення; протидія; протиотрута; засіб протидії

Антиминс – зображене на тканині покладання в гроб Ісуса Христа

Антимінс – предмет християнського релігійного культу; являє собою свячену архієреєм чотирикутну хустину із зображенням покладення Христа в труну

Антипко – чорт, нечиста сила

Антифон – спів, що виконується по черзі двома, хорами або хором і солістом

Антишамбровання – чекання в передпокої, оббивання порогів

Антріт – постій, зупинка

Апель, апеляція – звернення, оскарження ухвали, постанова нижчої інстанції (звичайно судової) перед вищою, звернення до кого-не-будь за підтримкою, порадою

Аплявз – схвалення

Аподиктичний – категоричний в своїх твердженнях

Апокриф – стародавній релігійно-легендарний твір, зміст якого не цілком відповідав офіційному віровченню і який відкидався церквою, не визнавався нею священним

Апостазія – відречення, відступництво, віровідступництво; єресь, розкол, відступлення від християнських догматів

Апостасія – відступництво

Апостат[а] – відступник, віровідступник

Апострофа – звертання, стилістична фігура; повчання

Апотегма – короткий вислів, стисле, дотепне висловлювання

Апофтегма – короткий дотепний і повчальний вислів, оповідання такого ж характеру

Апретура – оброблювання тканин, шкіри, хутра

Апріорно – незалежно від досвіду

Апробат[а] – схвалення

Апробата – схвалення

Аранжер – організатор, ініціатор, розпорядник, керівник; той, хто щось організовує, влаштовує

Арбайтер – робітник

Арбейтер – робітник

Аріанство – течія в християнстві, що заперечує вчення про єдину суть трійці

Арідник – чорт

Аркебузієр – озброєний гнотовою рушницею, яку заряджали з дула (була поширена у XV – XVI ст. у Західній Європі)

Арогант – нахаба, зухвалець

Ароганція – зарозумілість, зухвальство, нахабство; нечемність, легковажне ставлення; зухвала, нахабна наступальність

Арсенік – латинська назва миш’яку

Артист – тут: митець

Архимандрит – найвище духовне звання у монахів, титул ігумена монастиря

Архідієцезіальний – єпархіальний

Архікнязь – ерцгерцог

Архітект – архітектор

Аршинник – латинська назва миш’яку (арсеник)

Асекураційний – застрахований, страховий

Асекурація – забезпечення, зобов’язання виплати визначеної суми, страхування, страхування, гарантія

Асекуруватись – страхуватись

Асентерований – взятий у рекрути

Асентерунок – рекрутський набір, вербування до війська

Асентирунок – рекрутський набір

Асенціональний – угодовський

Асесор – засідатель

Асиндетичний – безсполучниковий

Асистенція – оточення, супровід

Аскеза – аскетизм, аскет

Аспан – вашець (шаноблива форма звертання)

Аспірація – вдихання, проникання; дихання, подих; домагання; прагнення, запит, стремління; прихильність, підпора, прагнення до якоїсь мети

Аспр, аспер – арабська дрібна монета

Атени – Афіни

Атентат – напад, замах

Атентати – люди, що вчинили на когось замах

Атентатник – людина, що вчинила замах на когось (з політичних міркувань)

Атракція – інтерес, привабливе; принада; тяжіння; цікаве, своєрідне

Атрамент – чорнило

Аттіненція – власність (майна)

Аус – кінець

Аускультант – вислуховувач

Афектація – неприродність, штучність у мові й поведінці

Афини – чорниці

Ахта – акт

Аче – хоч, якщо

Ачей – може, мабуть, а що як

Ачень – може, мабуть, а що як

Аще – коли, якщо

Ая – так, авжеж, аякже