Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

І

Ива – верба

Ібунк – вправа

Ігнорант – 1) той, хто зневажливо ставиться до когось; 2) неук, невіглас

Ігнорантний – неуцький

Ігноранція – неуцтво

Ідентифікувати – ототожнювати, уподібнювати

Ієратичний – обрядовий, священний

Ієрей – священик

Ієрократія – влада духівництва

Ізвор – джерело

Ізворотниця (на залізниці) – стрілка

Ілем – дерево (в’яз, берест)

Ілуватий – м’який

Ільма, ільмак – дерево (в’яз, берест)

Ільща – світлячок

Імати – брати, взяти, хапати

Іматрикульований – записаний до складу студентів вищої школи

Імбричок – посуд для кави чи чаю

Іменно – саме

Імитися – взятися, зловитись, вхопитись за щось

Імперсональний – безособовий

Імпертененція – зухвала брутальність, грубість

Імпертинент – нахаба, зухвала людина

Імпертиненції – зневажливі слова

Імпертиненція – зухвальство, нахабність

Імпертінент – нахаба, грубіян, зухвалець

Інавгураційний – вступний, початковий; урочистий

Інавгурація – початок, урочисте відкриття, посвячення; урочиста церемонія введення на посаду глави держави або посвячення в сан

Інавгурований – посвячений

Інавгуровувати – посвячувати

Інавгурувати – урочисто, офіційно розпочати щось

Інаугурування – урочистий початок процедури, урядування

Інвазія – вторгнення

Інвентар – господарські описи в духовних, шляхетських, королівських і міських маєтках, складені власниками або орендарями. В ці майнові книги записувались панські і селянські грунти та майно; в них визначалося, скільки днів на рік селянин мав відробляти панщину у пана, які він обов’язки мав виконувати перед поміщиком і владою і т. д.; опис обов’язків кріпака; список майна, особливо рухомого

Інвестиція – довгострокове вкладення капіталу в окремій галузі народного господарства

Інгеренція – втручання до якоїсь справи, ведення контролю над чужою працею, вплив

Інгредієнція – складова частина якого-небудь складного з’єднання чи суміші

Індагація – допит; нав’язування певної відповіді

Індагнація – допит

Індекс – список, покажчик

Індемнізація – відшкодування (збитків); відшкодування поміщикам вартості скасованих кріпосних повинностей селян у Галичині в 1848 р. Відшкодування здійснювалося індемнізаційними 5 %-ми облігаціями, починаючи з 1858 р., з погашенням їх протягом 40 років

Індигенат – надання прав громадянства іноземцям або чужинцям-шляхтичам прав польського шляхетства

Індиго – яскрава синя фарба

Індиферентизм – байдужість

Індолентний – нездібний

Індоленція – нездарність, недолугість, нездібність

Інквізит – обвинувачений, в’язень

Інклюз – срібна монета, яка мас здатність повертатися до власника після того, як нею заплачено

Інклюзник – затвірник

Інконгруенція – незгідність, невластивість, дволичність

Інкорпорувати – включити до свого складу, приєднати

Іннервація – забезпеченість якого-небудь органу нервовими елементами

Інновація – новаторство

Іно що – тільки що

Інсигнії – знаки вищої влади, наприклад, скипетр, пурпурна тога, тощо

Інсигніт – сигнал

Інсинуація – наклепницьке звинувачення; натяк, наклеп, хитра, зла чутка про когось, щоб йому нашкодити

Інспірувати – надихати

Інсталяція – встановлення; обладнання помешкання; впорядкування; тут: влаштування на певну посаду

Інстигатор – підбурювач

Інсультації – висміювання, насмішки

Інсультація – зневага, образа

Інсургент – повстанець, учасник повстання

Інтабулювати – закріплювати свої права на маєток

Інтабуляція – внесення до іпотечної або грунтової книги даних про закріплення прав на маєток; закріплення своїх прав на маєток

Інтарсія – вид інкрустації, яка полягає в оздобленні дерев’яного предмета врізуванням в його поверхню шматочків дерева інших порід

Інтенції – наміри, замисли

Інтенція – задум, замисел, тяжіння, мета, намір; бажання; мета; порозуміння; спроба, намагання

Інтервеніювати – втручатися

Інтервенція – втручання

Інтердикт – заборона виконання богослужінь і релігійних обрядів

Інтерес – справа, діло

Інтерлокутор – співбесідник, співрозмовник

Інтерпелювати – письмово запитувати з приводу якоїсь справи

Інтерпелянт – тут: окремий представник, депутат

Інтерпелятор – той, хто вносить інтерпеляцію, запит урядові

Інтерпеляція – офіційний депутатський запит в парламенті; письмовий запит з приводу якоїсь справи

Інтерполяція – вставлення до рукописного тексту слів і речень, що не належать авторові; зміна, вставка в чужий текст

Інтерпункція – вживання розділових знаків, пунктуація, розділові знаки

Інтерциза – запис майна на когось, передшлюбна умова про придане

Інтерція – входження, вступ, приступлення до виконання обов’язків

Інтеція – намір, бажання (інтенція)

Інтимат – затримка виконання вироку суду першої інстанції внаслідок апеляції; постанова, розпорядження

Інткаденція сейму – період діяльності сейму від виборів до виборів (інтеркаденція)

Інтрата – доход, прибуток; чистий прибуток; доход з нерухомого майна

Інтродукція – вступ до великого твору, в опері – оркестровий вступ

Інтролігатор – палітурник

Інфаміс – нечесний

Інфамія – безчестя, ганьба

Інфірмація – урочиста церемонія введення на посаду

Іпотека – позика, що видається під заставу нерухомого майна, а також застава нерухомого майна під таку позику

Іритувати – гнівити, злостити, дратувати, сердити

Іриця – хробак

Ірмологій – збірник духовних пісень

Ірмос – релігійна пісня

Іршений – хрещений

Ісправник – начальник поліції в Росії

Істик – паличка для очищання лемеша в плузі при оранні землі