Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Ч

Чак (чака) – ківер

Чаклі – військо

Чако – військовий парадний головний убір; жандармський головний убір,

Чамарка – чемерка (одяг)

Чапіння – безнадійно-байдуже очікування чогось, бездіяльність

Чапіти – знітитися, сидіти скорчившись, безнадійно чекати, непорушно сидіти (стояти), стояти на одному місці

Чапрак – відлога, капюшон, чепрак, попона

Чашник – особа, що завідує напоями та погребом

Чвал, чваль – швидкий біг (коня, верблюда) навскач

Чвертка – старовинна міра об’єму сипких тіл (близько 210 л)

Чей – а раптом, адже, може, мабуть

Чей же – безумовно, без сумніву

Челядник – наймит у ремісника

Чемера – верхній чоловічий одяг

Чемерка – старовинний чоловічий верхній одяг

Чентім – дрібна монета (сантім)

Чень – адже, але, може, таки, мабуть

Чень же ні – авжеж ні

Чепіргаті – розлогі

Червінка – заразна хвороба

Черес – широкий ремінний пояс з кишеньками на гроші та інші речі

Черірчатий – розлогий

Черта – риса

Черці – ченці, монахи

Чесник – чашник, сановник у давній Польщі

Чета – військовий загін кількістю 30 – 50 вояків, рота

Четар – командир чети

Четиння – глиця, хвоя

Чехолити – різати ножем

Чинш – квартирна плата, рента грішми, оброк

Чиншовий – за який сплачується чинш (податок)

Чиншовик – платник податків за аренду землі

Чипіти – сидіти навпочіпки

Чир – 1) губка – гриб, що росте на дереві, трут; 2) рідка страва з борошна; страва, приготована на воді з вівсяного або житнього борошна

Чівка – чуб, чолка

Чільний – передовий, кращий

Чіхати – шкребти

Чічка – дика квітка, польова квітка, квітка

Члече – чоловіче (скороч. від польськ. чловече)

Чоло – тут: цвіт, найкраща частина

Чорторий – вир, коловорот, водоверть

Чревак – черв’як

Чувати – назирати, берегти

Чуга – верхній чоловічий одяг у лемків; грубий верхній одяг, сіряк

Чужолозтво – перелюбство

Чумарка – старовинний чоловічий верхній одяг

Чупкати – йти поволі, чалапати

Чура – джура, зброєносець і підручний рицаря чи військового начальника; паж; козацький слуга-товариш

Чухрій – тюхтій, роззява