Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Л

Лаба – нога, лапа

Лабаз – тут: бур’ян

Лабатенник – чорт лабатий

Лабатий – цибатий

Лавдеміальний – від laudemium, тобто гроші, що сплачувались властителю маєтку за визнання ним васальних прав нових поселенців

Лаголойка або лагойка – гаївка, веснянка, українська народна дівоча обрядова пісня і гра на Великдень

Лагомина – ласощі

Ладівниця – патронташ

Лаїк – профан

Лайно – гній

Лакерник – виробник лаку

Ламівка – оторочка

Лампка – чарка

Лампочка – чарка, келих

Ландара – віз

Ландати – тинятися

Ландвер – категорія військовозобов’язаних запасу другої черги і другочергові військові формування в Німеччині, Австро-Угорщині, Пруссії XIX – початку XX ст.

Ландверист – ополченець, військовозобов’язаний другої черги

Ландо – карета з відкидним верхом на чотири місця

Ландсдрагони – кінне військо в колишній Австрії, кінні стражники; кіннотники крайового війська

Ландштурм – ополчення

Ланець – обірванець, голяк

Ланц – ланцюг

Ланці – ланцюги

Лапати – хапати, ловити

Лапка – клітка, мишоловка, пастка

Лапсердак – старовинний довгий верхній одяг польських і галицьких євреїв

Ласиця – ласка; невелика хижа тварина з тонким і гнучким тілом

Латво – легко

Латер – міра на дрова, кубічний сажень

Латр – старовинна польська міра, що дорівнювала 4 локтям; ця назва застосовувалася в гірських місцевостях, ототожнювалась з сажнем

Латри бити – байдики бити, нічого не робити

Лахман – лахміття

Лахмани – лахміття

Лацно – легко, дешево

Левенець – молодий рослий парубок

Левізор – австрійський акцизник (ревізор)

Легар – лежень, ледар

Легат – за часів Стародавнього Риму посол в інші країни з політичними дорученнями, часто бував і намісником римської провінції; посол

Легейда – вайло, телепень

Легіслатива – узаконення

Легіслація – законодавство

Легісляція – законодавство

Легіт – легкий, приємний вітерець

Легітимаційна карта – особисте посвідчення

Легітимаційний – законний, узаконений

Легітимація – визнання чи підтвердження законності якого-небудь права або повноваження; документ, який підтверджує це право або повноваження, встановлення особистості, особове посвідчення

Легітимуватися – засвідчувати особистість

Легітний, легіт – весняний легкий вітерець

Легкевич – ніжний, білоручка

Легки – легені

Легоміна – ласощі, солодка страва до обіду; солодка або овочева страва до обіду

Леда – у словосполученні з іменниками, прикметниками та займенниками надає їм відтінку неозначення, погорди, знецінення (Леда-хто – хто-небудь, будь-хто; ледащо – що-небудь, леда крик – найменший крик; леда вітер – будь-який вітер; леда хвиля – кожної хвилини, з хвилини на хвилину); мізерія, ніщо; от-от, щомиті; тільки, тільки-но, мало що не

Ледень – січень

Ледівці – льодовики

Лежа – лежання (тяжка лежача хвороба)

Лейбик – верхній короткий одяг без рукавів

Лейстровий – реєстровий

Лектика – носилки для знатних осіб

Лектура – читання

Лельом-полельом – помалу-малу, нога за ногою, ліниво; лельом-полельом поводитися – дарма гайнувати час

Лемки – назва західнокарпатської частини українського населення

Лендербанковий – земельнобанковий

Леніти – хотіти, бажати, леліяти

Ленний – васальний

Ленник – васал, що ніс військову службу за земельне володіння

Ленунг – платня

Леп – земляний віск

Лепета – дурна, порожня голова

Лепети – базіки

Лепетуха – горілка

Лепта – тут: посильний грошовий внесок

Лефошівка – мисливська рушниця

Лехицький – польський

Лещет – тонка дощечка

Либати кип’ячку – черпати неочищену нафту

Лижка – ложка

Лик – ковток

Лилик – кажан

Линва – мотузка

Линовка – канатик

Лип’яр – людина, що працює при лепі (глині, землі)

Липський – лейпцизький

Листа – список

Лихва – процент

Личман – 1) старший чабан, 2) жіноча прикраса

Личність – постать, особа

Лишка – лисиця

Лібації – бенкет

Ліберія – ліврея

Лібертин – 1) вільнодумець, ліберал 2) розпусник; 3) вільновідпущений

Лібра – іспанська міра ваги (близько 460 г)

Лівар – пристрій для переливання чи відмірювання рідини

Лівара – лійка, черпак

Ліварт – череп’яний кухоль

Лівентарі – списки землі, опис майна, документи (спотворене інвентарі)

Ліверант – доставник, перепродувач, постачальник, підрядчик

Ліверент – постачальник

Ліверунок – підряд, поставка

Лівиця – ліве політичне угруповання

Лім – вітролом, сушняк, поламане вітром сухе гілля; кам’яний виступ

Лінія – лісова просіка

Ліп’янка – мазанка

Ліпотент – уповноважений (пленіпотент)

Ліска – 1) ліщина; 2) ціпок (з ліщини), палиця

Ліска мага – чарівна паличка мага

Ліста – лист, послання; список; перелік, реестр-характеристика; відомість; журнал (шкільний)

Літанія – молитвослов у католиків; у переносному значенні – довгий, нудний перелік чого-небудь

Літитися – паруватися

Літорость – парість, пагін

Ліцензія – свобода, права, дозвіл

Ліценція – відхилення від мовних норм у віршах заради дотримання ритму; вільність поетична

Ліци – віжки

Ліцитаційний – акт продажу з аукціону

Ліцитація – аукціон, продаж з торгів; дозвіл на оптову торгівлю

Ліцитувати – продавати з молотка, з публічного торгу, з аукціону

Лобуз – свавільник

Логаза – каша з цілих зерен ячменю; ячна каша

Логофет – хранитель патріаршої печатки (у Візантії), вищий державний сан (у Молдавії та ін.)

Ложниця – жінка, з якою розділяють ложе

Локайчук – служитель локалю

Локаль – зал, ресторан; приміщення, визначене місце; мешкання; частина будинку, що складає єдине ціле

Локальки – місцеві поїзди

Локатор – квартирант, жилець

Локація – визначення місця перебування, позиція; вміщення, наприклад, капіталу

Локований – вміщений

Локомоція – пересування

Ломіт – гул, тріскотня, ляскіт

Лосування – розігрування, тираж (облігацій)

Лоташ – квітка, що росте у вологих місцях, весною цвіте жовтим цвітом; латаття; назва лугової квітки

Лотоки – канали на водяному млині, греблі тощо, якими тече вода

Лотоокий, лотусоокий (від «лотос») – лотосоокий

Лоточити – докучати, дошкуляти, «гризти голову», картати

Лоточитися – мучитися, бідувати

Лотр – розбійник, грабіжник, негідник

Луда – обман, марево

Лука – прогалина

Лукреція – солодкавість

Луна – заграва

Лунет – підзорна (далекоглядна) труба

Луп – здобич

Луп’яр – живодер, здирник, шкуролуп

Лупак (лупакова скеля) – м’яка порода каменю

Лупанар – дім розпусти

Лут (лот) – російська міра ваги, яка застосовувалася до запровадження метричної системи і дорівнювала 1/32 фунта (12,8 грама)

Лучатися – траплятися

Льокай – лакей

Льокайство – лакейство

Льоки – кучері

Льонт – бікфордів шнур (запалювальний), запальний шнур, гніт

Льос – 1) доля; 2) жереб, квиток виграшної лотереї

Льосування – жеребкування, розигриш

Любойки – любенькі

Людкове – тут: окремі люди, людці

Людовий – народний

Люзом – поодинці, окремо

Люк, люка – 1) отвір, звичайно з заслонкою, для проникнення вниз, в середину чого-небудь; 2) прогалина, пропуск

Люки – вибоїни, прогалини

Люксус – розкіш, комфорт, пишність

Люнета – 1) арковий проріз у склепінні або стіні над дверима, вікном; 2) лорнет; 3) польове або довготермінове укріплення

Люнт – бікфордів шнур (льонт)

Люра – поганий напій (бурда)

Люстратор – ревізор

Люстрація – огляд, ревізія, опис маєтків для фінансових потреб; перегляд, перевірка діяльності

Лютри (від лотри) – негідники, шахраї

Люфа – дуло, ствол вогнепальної зброї; цівка рушниці

Лявет – лафет, пересувний (здебільшого колісний) станок, платформа для переміщення робочих механізмів, зброї тощо

Лявета – підставка під гармату (лафет)

Ляда – прилавок

Лядви – тут: поясниця

Лядок – вика, горошок

Ляйк – профан

Лямпарт – леопард, переносне гуляка

Лямпка – чарка

Ляпач – базіка

Лярва – тут: страшна маска, примара

Лярум – тривога, переполох; лярум не дзвонити – не дзвонити зубами з холоду

Лярумляри – тривога

Лятва – молода поросль, пагони

Ляховиця – полька