Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Х

Хабаз – високий бур’ян, бадилля, хлющ

Хавка – (вульг.) рот

Хавтур – попівські побори натурою

Хаджа (хаджі) – почесний титул мусульманина, який здійснив паломництво до Мекки

Хайдер – єврейська релігійна школа (хедер)

Халамби – безладдя, замішання; баламут, халамидник

Халупник – селянин, що мав лише невелику хату без поля

Хапатня – частування, угощування

Хапчивість – поспішність

Харалуг – сталь, криця

Харалужний – сталевий, крицевий

Харамана гнути – верзти небилиці, плести дурниці, дурити

Харлак – бідняк, жебрак; миршавий, хирлявий, нужденний; тут: боягуз; фізично квола людина

Харно – чепурно, привітно

Хвалабу – хвала богу

Хибнути – бракувати

Хибувати – тут: бракувати, не вистачати

Хитваніти – хиріти, хорувати

Хідники – переходи

Хіротонія – висвячення (на священика)

Хісни – користь, зиск

Хісно – добро, пожиток; корисно, вигідно

Хіснуватися – користуватися

Хлань – безодня, прірва

Хло – скорочене: хлопе (в просторіччі)

Хлопістика – канцелярське ведення селянських справ

Хлоста – кара, прочухан

Хляп – ляпас

Хобта – бур’ян

Хованець – нечиста сила, домовик

Ховати – виховувати

Ходак – постіл

Ходаки – тут – постоли

Ходачкова шляхта – дрібна шляхта

Холодник – холодний борщ на буряковому відварі

Холошні – штани

Холошні куртки – куртки з товстого білого сукна

Холошня – штанина

Хом’янути – сильно вдарити

Хопта – бур’ян, зілля

Хоронитись – зберігатись, оберігатись

Хорунжанка – дочка хорунжого

Хосен – вигода, користь, зиск

Хосенний – корисний, вигідний

Хосенність – корисливість, корисність, придатність, користь

Храпавий – трухлявий

Хрії – 1) авантюри; 2) тут: тези, статті

Хрія – 1) виконання на письмі якогось завдання; 2) промова; 3) неприємність, клопіт

Хроб – черв’як

Хробат – хорват

Хробіт – хорват

Хропавий – кострубатий, хриплий

Хропавий (пропалений камінь) – хрупкий, крихкий

Хрунити – зраджувати

Хрунь – зрадник, ренегат (від власного імені, що належить вигаданому героєві тогочасної публіцистики)

Худога – художник, митець

Хурдига – холодна, в’язниця

Хустята шалінові – великі вовняні хустки

Хухнути – дмухнути