Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Е

Евентуальний – можливий за певних умов, за відповідних обставин

Евентуальність – можливість за певних обставин

Евентуально – в міру потреби, відповідно; можливо при певних обставинах; можливо, гадано

Евіденція – перегляд, відомості

Евумеець – житель Евумеї (Ідумеї) – території південних сусідів євреїв

Евфемізм – пом’якшений вираз – заміна слів з грубим, непристойним змістом чи забарвленням на слова й вирази, які виражають цей зміст у пом’якшеній формі, завуальовано: наприклад, «говорити неправду» замість «брехати»

Евфемічно – вживання лагіднішого, м’якшого висловлення замість грубого, лайливого; злагіднюючи, прикрашуючи

Евфімізм – слово або вираз, що замінює у реченні грубе, непристойне слово

Едикт – указ, назва відповідних урядових розпоряджень

Еділь – поліцай у стародавньому Римі

Едукаційний – виховний

Едукація – освіта, навчання, виховання

Едукування – виховання

Екзактний – викінчений, старанний, точний, справний

Екзальтація – захоплення, захват

Екзарх – церковний сановник, що очолює адміністрацію релігійних установ певної області або країни

Екзархат – церковна округа

Екзегеза – розділ богослов’я, який займається роз’ясненням та тлумаченням біблійних текстів; тлумачення текстів, встановлення їх первісного варіанту

Екзегет – інтерпретатор біблійних текстів; наставник, керівник, тлумач

Екзегетичний – пояснювальний, тлумачний

Екзекутива – виконавчий орган, що стежить за дотриманням відповідного порядку; покарання

Екзекутне – плата за прострочення терміну сплати податку

Екзекутор – судовий виконавець, збирач штрафів і податків; чиновник, який відав господарськими справами і наглядом за їх виконанням, зокрема на ділянці сплати податків

Екзекуція – 1) примусове виконання присуду, урядове судове стягнення боргу (часто податкового), яке здійснювалось на основі продажу майна боржника з молотка; примусове стягнення державних податків з селян; 2) тілесне покарання

Екзекуція податкова – стягнення податку

Екзерцизма – заняття, вправа

Екзерциція – тренування, вправа

Екзистенція – існування

Екзордіум – вступ до твору

Екзорта – релігійні вправи у католиків

Екзорцизм – обряд звільнення душі й тіла від нечистого; вигнання диявола; тут: муштра

Екзорцизма – заклинання

Екіпа – команда

Еклерер – спостерігач

Ексегегика – розділ богослов’я, який займається роз’ясненням та тлумаченням біблійних текстів

Екселенція – превосходительство, світлість, титул високого урядовця

Ексклюзивний – винятковий, виключний; замкнутий, відокремлений, відособлений, обраний; той, що виникає один з одного

Ексклюзивність – виключність, винятковість

Ексклюзія – виключення, вилучення

Екскомуніка – виключення з церковної громади, церковне покарання

Екскомунікувати – відлучати від церкви

Ексконтувати – враховувати

Експенсуватися – витрачатися

Експіація – спокутування, очищення від гріха

Експлозія – вибух

Експоза – відчит

Експозе – виклад, відчит; вияснення справи представником влади; короткий виклад документа, твору

Експозитура – агентура, представництво

Екстермінаційний – винищувальний

Екстірпація – викорінення

Ексторзія – вимушення, примушення; тут: примусове стягнення

Ексторкватор – урядовець, що провадить примусове стягнення

Екстраваганція – незвичайність, безглуздя, недоглядність

Екстракт – тут: стислий виклад якогось твору, документа

Екстрем[а] – крайність, межа

Ексцеленція – превосходительство (світлість), титул високого урядовця

Ексцербт – цитата, виписана із чогось

Ексцерпований – переданий у витягах зміст якогось твору; цитований

Ексцерпт – виписка, витяг (із книги, рукопису); вислів, цитата; скорочення

Ексцерпувати – виписувати, робити виписки

Екцерптування – засвоєння

Елаборат – виконана праця, здобуток; обширне і систематичне письмове опрацювання якоїсь теми або справи; ретельно опрацьований проект; твір, опрацювання

Елеборати – довгі й нудні писання

Елев – учень

Електор – виборець

Електори – виборці

Елекція – вибори; обирання (короля)

Елемент – тут: сфера, середовище

Елімінація – виключення

Елімінування – вилучення

Елімінувати – вилучати, усувати

Елюкубрація – бездарна писанина; твір, написаний з надзвичайним старанням

Емерит – пенсіонер

Емеритура – відставка; емеритальна пенсія – довічна пенсія службовця після звільнення зі служби

Еміненція – у католицькій церкві титул єпископів і кардиналів

Емісія – випуск в обіг паперових грошей і цінних паперів

Емітований – випущений, пущений в обіг

Емітувати – провадити емісію, тобто випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів

Емпорія – торгове місто; ринок

Емулація – змагання, суперництво

Емуляція – змагання, конкуренція, змагання, суперництво

Емфаза – виразність, в поетиці і риториці – напруження мови, посилення її емоціональної виразності; тут: емоційно насичена пишномовність, бундючна мова; тут: пишномовність, гордість

Емфатично – виразно, промовисто, демонстративно

Ендосмос – взаємопроникнення

Енунціація – виголошення, публічна заява, висловлювання

Епізоотія – пошесть на тварин

Епінікій – хвалебна пісня на честь переможця у військовому чи спортивному змаганні

Епістолія – послання у формі листа

Епітома – витяг, короткий виклад

Епітоматор – переповідач

Ерекціональний – пов’язаний з заснуванням церкви

Ерекція – заснування церкви, монастиря, міста або надання пожертвувань при заснуванні церкви тощо

Ереміт – пустельник

Еруптивний – бурхливий, вибуховий

Ерцетизна – запис майна на когось

Есенціональне – головне

Есенціональний – суттєвий

Есенціонально – суттєво, змістовно

Ескамотований – відлучений

Есхатологічний – що стосується есхатології – сукупності релігійних вчень про кінець світу, кінцеву долю людства

Есхатологія – релігійне вчення про кінець світу

Етат – бюджет, засоби до життя

Етатовий – штатний

Етер – ефір, повітря

Етіопський – ефіопський

Ефекти – цінні папери, що ними торгують на біржі