Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

О

Обава – 1) побоювання, острах; 2) уповільнення, повільність

Обавляти – боятися

Обалення – повалення, скинення (з посади)

Обалити – повалити

Обалювання – повалення

Обалювати – валити

Обарінок – бублик, крендель

Обахромити – виявити, винюшкувати

Обварінок – крендель, виріб із тіста, схожий формою на вісімку

Обвід – округ

Обводовий – окружний

Обдукція – медичний огляд; розтин; судово-медичне обстеження

Обезвічити – скалічіти

Обезпека – безпека

Оберок – верхній одяг, сюртук

Оберрок – сюртук

Об’єкція – закид, докір

Обивателі – тут: поміщики, шляхтичі

Обіжник – циркуляр, письмове розпорядження, указ

Обійстя – садиба, двір

Обістя (обійстя) – садиба, двір

Обладований – завантажений, заповнений

Облаз – гола скеля

Облази – підніжжя скали

Обліг – тут: загальна сума заборгованості, вексельних зобов’язань; боргове зобов’язання

Облогом лежати – перебувати в занедбаному стані

Облятований – випробуваний

Облятувати – вписати документ в судову книгу

Обоє – інше (церковносл.)

Обол – грецька дрібна монета

Оболонь – лука, пастівник

Обора – відгороджена частина подвір’я з приміщеннями для худоби; загорода, загін

Оборіг – піддашшя на чотирьох стовпах для зберігання сіна та ін.; кількість сіна, що вміщується під такою повіткою

Оборожина – стовп в оборозі

Обпукати – обстукати

Обрабувати – пограбувати

Образові (речення) – образні (речення)

Обрідлий – рідко зарослий

Оброжа – нашийник

Оброть – вуздечка, недоуздок

Обруб – окрема частка, ділянка землі

Обрус – скатертина

Обсерватор – тут – спостерігач

Обсерваційний – слостережний, спостережливий; аналітичний

Обсервація – огляд, спостереження, обстеження

Обскурантизм – вороже ставлення до науки, прогресу; мракобісся

Обскурний – реакційний, мракобісний, ретроградний

Обсталюнок – замовлення

Обстоя – обставина

Обталапаний – забруднений в болото

Обхамрати – обчистити, привести до ладу

Обцаси – каблуки

Обшар – двір, поміщицькі маєтки; територія господарства поміщика, що становила окрему адміністративну одиницю

Ове – друге

Овшім – авжеж, гаразд, нехай, тим більше, охоче, з приємністю, радо, звичайно, прошу, зовсім, взагалі, так, добре, справді

Огер – жеребець

Оглада – полегкість, пільга, гарні манери, лоск

Огниво – тут: кільце в ланцюзі

Огнищанин – хазяїн

Огурний – сварливий, впертий, непокірний, непримиренний

Одвах – гауптвахта, караульне приміщення

Одвірник – сторож, вартовий

Одвічальність – відповідальність

Оде – ось тут

Одебеліти – остовпіти, завмерти з жаху

Одідичити – успадкувати

Одіум – ненависть, відраза, нехіть

Одмін – викуп

Однотяглий – єдиний, послідовний

Одонки – стіжки, решти соломи в скирті

Одра – заразна хвороба з високою температурою і висипом; кір (хвороба)

Ожіг – палиця, якою перемішують жар, паливо

Ознаймити – заявити

Оказале – показне

Оказалий – показовий, поставний

Оказовий – від «оказувати» – виявляти, обзиватися

Окап – місце, де дощова вода скапує з даху; скапування; острішок; тут: заслона (з дощок)

Оклад – 1) матеріал для обкладання, обгортання; 2) надбавка

Окладець – компрес

Око – стара міра ваги

Окольники – розпорядження по околиці

Оконечно – остаточно

Окописько – кладовище

Окрак – верхи

Окруження – оточення

Окружник – циркуляр, обіжник

Окрути – назва птаха

Окрушини – крихти

Октава – формат в восьму частину аркуша; восьмий день після свята

Октоїх – книга церковного співу, поділена на 8 гласів (наспівів)

Октройована – тобто надана самим урядом, а не ухвалена парламентом

Октройований – наданий зверху

Окульбачити – осідлати

Окуп – викуп

Оле – о, ох

Олива – олія

Олітки – нечистоти

Оляди – човни, кораблі

Омаста – жир, підлива, приправа (омасть)

Омелюх – пташка

Омпно – прикро, жаль

Онагр – дикий осел

Оніматися – вагатися, ганятися

Оногди – недавно, цими днями; тоді, колись

Ономатопоетика – розділ поетики, що вивчає наслідування людською мовою звуків природи і тварин

Операт – розпорядження, опис стану лісового господарства

Опалати – віяти (зерно)

Опалка – кошик

Опанча – старовинний верхній одяг у вигляді широкого плаща

Опаслий – товстий

Опертись – тут: знаходитися

Опинка – плахта, запаска

Опир – упир, вампір

Опінія – думка (громадська, політична, публічна); переконання; припущення; точка зору

Опока – вапняк, легка гірська порода; крейда; скеля

Опона – заслона, завіса

Опріснок – частина «святих дарів» римсько-католицького богослужіння

Опровадити – відсвяткувати

Опрощення – прощання

Оптимат – великий землевласник

Оптимати – в Стародавньому Римі реакційне політичне угруповання, яке виникло в другій половині II ст. до нової ери. До оптиматів належали представники багатих сенаторських родів, що виступали проти спроб демократизації суспільного ладу. В Галичині в публіцистиці XIX ст. оптиматами називали представників магнатських польських і українських полонізованих родів, які намагались зберегти в своїх руках політичну владу і соціально-економічні впливи

Опука – дзига (іграшка)

Опустити – залишити, покинути

Орація – промова

Ордалії – суд, вирок, випробування обвинуваченого тортурами

Ордалія – «суд божий», випробування обвинуваченого тортурами (вогнем, водою), які він мав витримати, щоб довести свою безневинність

Ордер – орден; також: геральдичний документ

Ординанс – кур’єр, ординарець, прислужник (ординаж)

Ординанси – розпорядження

Ординаріат – єпископське або митрополиче управління; тут: церковне управління

Ординарія – оплата натурою

Ординація – регламент; тут: статут, положення

Ординувати – приписувати ліки

Оречення – висловлення погляду, присуду; висновок, офіційний висновок; рішення, розпорядження

Ориння – вориння

Оринь – серпень

Орієнт – схід

Орієнтальний – східний

Ормени – вірмени

Орнат – риза католицького ксьондза

Орнати – ризи

Орть – верхній одяг

Орудки – дрібна справа; дрібне начиння; робота, турбота

Орчик – барок, дерев’яний або залізний валок, до якого прикріплюють посторонки упряжі

Орябок – рябчик

Осадник – поселенець з польської шляхти на українських землях

Освінути – освітити, осяяти; розвиднітися

Освягла – змучена

Осет – рід бур’яну

Осина (оссина!) – вигук прокляття, пов’язаний з міфологічними уявленнями про властивості дерева осики в боротьбі з нечистою силою

Осип – натуральна данина зерном

Осідки – місце поселення

Оскарб – мотика, кирка

Оскард – кирка

Основатель – засновник

Основний – твердий, грунтовний

Особовий вагон – пасажирський вагон

Оспалість – сонливість, недостача енергії

Оссина – одна з форм прокляття

Остантивний – виставлений напоказ

Остенативний – чванливий, марнославний (остентантивний)

Остентаційно – демонстративно, навмисно, на очах у всіх, чванливо, напоказ

Остентація – демонстративність, підкреслення чогось з метою звернути особливу увагу; спосіб поведінки, розрахований на те, щоб звернути чиюсь увагу

Остень – батьківський

Ості – риб’ячі кісточки

Остік – східний вітер

Остояться – утриматися, видержати

Острівка – дерев’яний каркас у стозі, зроблений, щоб вітер не розвіяв сіна

Острог – тут: тюрма (в Росії)

Остроки – торочки

Осциляція – коливання

Отвертий (одвертий) – відкритий

Отворитися – відкритися

Отожсамлювати – ототожнювати

Отхлань – 1) безодня; 2) морський намул

Отцезія – прийми

Отягатися – відмовлятися, затримувати, зволікати

Оферент – той, хто пропонує послуги, товари тощо

Оферма – нездара (тут: нездатний до війська); неповороткий, невимуштрований вояк-новобранець, «гарматне м’ясо», жертва війни

Оферта – пропозиція, умова; умови, на яких сторони готові укласти договір; формальна пропозиція з боку особи або підприємства для здійснення якихось дій за визначених умов

Офіра – жертва

Офірка – незначна жертва

Офірувати – жертвувати

Офіцер конскрипційний – офіцер, що займався переписом (військовозобов’язаних)

Офіцина – крило будинку, флігель; флігель, звичайно – приміщення для слуг

Офіціал – нижчий чиновник, дрібний урядовець; священик, що здійснював духовний суд за дорученням єпископа

Офіціаліст – постійний службовець у поміщицьких маєтках (економ, лісничий, агроном, ветеринар, технік, судовий чиновник, гуральник, писар); службовець в приватному маєтку, службовець низького чину

Офук – гонор, погорда

Офукнути – прикрикнути, осаджувати

Офуркнутись – гримнути, огризнутись на когось

Охаблений – стертий, непотрібний, проклятий

Охмістриня – жінка вахмістра

Оховстати – приборкати

Охотник – доброволець

Охочий – тут: доброволець

Очитання – начитаність

Очиншований – переведений на чинш, тобто той, хто платить феодальні повинності в грошовій формі

Очиншування – визначення розміру чиншу з господарської одиниці; оподаткування

Очкур – пояс, шнур, протягнутий у верхню частину штанів

Ошацований – оцінений

Ошацовання – вартість

Ошацування – оцінка

Ошацьований – оцінений

Ошвабити – одурити

Ошвар – обаполок

Ошпечений – провинний

Ошука – обман

Ошуканство – обман, обдурювання, шахрайство

Ощипок – вівсяний корж

Ощіпок – вівсяний корж