Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

М

Магагоні – меблі з червоного дерева

Магельниця – рубель для качання

Магерка – повстяна шапка

Маглівниця – вузька дерев’яна дошка з ручкою і поперечними зарубками для качання білизни, рубель для качання

Магнатерія – панівна верства суспільства (магнати, магнатство)

Магнес – магніт

Магніфіка – дружина, жінка

Магоневий – з червоного дерева

Маєстат – велич, величність

Маєстатичний – урочистий, величний

Маєсь гіт – мається добре

Маєтний – багатий

Мазури – польські селяни та міщани, дрібна шляхта на українських та білоруських землях

Май – дуже, більше; служить для підсилення наступного слова; най

Майорат – порядок спадкування нерухомого майна (найчастіше землі), за яким воно передається старшому синові

Майордом – управитель двору, старший лакей

Майоризація – тут: приниження, позбавлення політичних прав

Майоризування – використання чисельної переваги на кривду комусь

Майстерверк – шедевр

Майстерія – майстерність

Майстерштік – мистецький витвір; пробна робота після закінчення навчання у майстра-ремісника

Макотерт – макітра

Макулар – чернетка

Макуляр – абзац, частина викладу, чернетка

Малженство – шлюб

Маліти – зменшуватися

Мальверзація – розтрата, обман, зловживання

Малькотент – незадоволений

Мальованка – спідниця з розмальованого кустарним способом полотна

Мальтретувати – третирувати, помикати, куражитись (над кимось), принижувати

Мамона – у древніх сірійців бог наживи, багатства; переносно: віддаватися Мамоні – служити фальшивим ідеям

Манатки – особисті речі

Мандатор – австрійський поліційний і судовий урядовець за часів панщини; призначений австрійським урядом начальник збірної громади, що складалася з кількох сіл

Мандаторій – особа, яка має повноваження (мандат) до виконування якоїсь функції; тут: фільварковий функціонер (в Австрії до 1848 р.), який під державним контролем здійснював адміністративну владу над підданими селянами

Манджати – йти поспішаючи, поспішати, швидко йти; мандрувати; братися

Мандзя – мандрівниця

Мандрони (андрони) – теревені, нісенітниці, вигадки; мандрони плести – говорити нісенітниці

Манерований – вишуканий, ускладнений

Маніпулянт – працівник, чиновник, службовець

Маніпулянтка – дрібна службовка, канцеляристка; жінка-службовець

Манка – недостача

Манліхер – рушниця системи Манліхера

Маночка – багач, багатир

Мантій – виманювач, випрошувач

Маняти (у злодійському жаргоні) – всілякі домашні речі, ганчір’я (манатки)

Мапа – географічна карта

Маргінальний – другорядний; суміжний

Маргінес – берег, поле книжки, зошита, рукопису

Маржина – худоба

Мари – ноші для перенесення мерців

Марикувати – вважати за кривду собі

Маринарка – тут: військовий морський флот; тут: невеличке морське судно

Маринарський – морський

Маркантний – вищої якості, визначний, помітний, важливий, видний; яскраво, чітко означений

Маркантно – яскраво, чітко означено

Маркетанка (маркитантка) – торговка харчами і речами солдатського вжитку, яка супроводжувала війська під час маневрів і військових походів

Маркітний – зажурений, сумний, невеселий, пригноблений, сумний

Маркітно – невесело, нудно, незадоволено, ніяково, сумно, неприємно

Маркувати кварту – виконувати фехтувальні прийоми

Маркуватися – відмічатися, штемпелюватися

Марони – каштани

Марсом поглядіти – глянути зле, войовничо

Мартиролог – перелік постраждалих, мучеників

Мартирологій – список померлих

Мартирологія – мучеництво; перелік мучеників

Маруночка (марунонька) – трава

Маршалок – виборна особа у поміщицькому самоврядуванні; предводитель дворянства, голова сейму; голова повітової ради в цісарській Австро-Угорщині

Маршалок крайовий – у Галичині – голова крайового сейму, який одночасно очолював крайовий виділ. Призначався австрійським імператором з числа депутатів (послів) сейму

Маслосвяття – церковний ритуал над хворим під час причастя

Матадор – особа, що посідає поважне становище, поважна особа

Материзна, материзнина – спадщина, одержана після матері

Матня – середина, заглиблена частина невода; в переносному значенні опинитися в безвихідному становищі – значить потрапити в матню

Матура – випускний іспит після закінчення середньої школи; іспит на атестат зрілості

Махер – ділок

Маца – у євреїв – пасхальний прісний пшеничний хліб у вигляді дуже тонких сухих коржів

Мачку засвітити – давати ляпаса (на злодійському жаргоні)

Маштарня – стайня, манеж, переносно – пункт управління, рульова рубка; гніздо для закріплення мачти

Маючий – багатий

Мебель – річ; тут: взуття

Мева – чайка

Медведюх – 1) великий гедзь; 2) нарив на язику

Медіатизація – посередництво

Медіолянки – мешканки Мілану

Мейли – базікала, базіки

Мельдувати – сповіщати, заявляти, повідомляти, доносити

Мельдуватися – бути заявленим; з’являтися, рапортувати, доповідати

Мельдункова книга – подвірна книжка, в якій записані всі мешканці

Мельдунок – зголошення

Мементо – нагадування

Мемо – будемо

Менажерія – звіринець, зоопарк

Менер – керівник партії, угруповання

Менторувати – наставляти, керувати, виховувати, опікати

Ментрега – заколот, розруха

Мерва – м’ята, терта солома; перетерта, прогнила солома; тут: угноєння

Мере – дійсно, насправді; невже ж

Мериторичний – істотний, по суті справи; суттєвий, що стосується суті

Мерітум – важливість, значення, суть

Меркотити – мерехтіти

Меркотіти – згасати, темнішати

Метатеза – переміщення, перестановка

Метреска (від метр – учитель) – домашня вихователька

Метрики – тут: земельні кадастри

Механічно викувати – визубрити

Меценас – адвокат, судовий оборонець

Мечи – кидай

Мешігенуватий – дурнуватий

Мешти – чоботи, взуття

Ми – в окр. випадках: мені

Мидігати – оселятися

Мидниця – умивальниця

Микати – виривати, скубти

Миля – міра віддалі, що дорівнює 1652 м

Митка – ганчірка, перен. потаскуха

Митра – головний убір вищого духівництва християнської церкви, який надівають під час богослужіння

Митрат – найвищий радник консисторії, вищий духовний чин, що має право носити митру під час церковної відправи

Мізинка – найменша донька

Мікрологічний – детальний

Мінорит – мінарет

Мінхавзияди – неправдоподібні, гумористичні оповідання (мабуть від барона Мюнхаузена)

Мірність – стриманість, поміркованість

Міродайний – авторитетний

Мітикувати – міркувати, метикувати

Мітки (мітка) – ознака, знак

Міток – міра пряжі, що складається з 40 – 50 пасом, а також така кількість, відповідно змотаної пряжі

Мітрайлеза – мала гармата

Міхуайль – архангел Михаїл

Міща – мішечок

Мк, мон. кон. – «монета конвенційна», карбована на основі договору (конвенції) між Австрією і південно-німецькими державами. Мала вищу реальну вартість, ніж відповідна монета, призначена для внутрішнього обігу в Австрії

Млаковина – трясовина, болото

Млинівка – озерце, криничка

Мнимати – гадати, міркувати

Мнюх – миньок (риба); сом

Мова – промова, проповідь

Мовниця – трибуна

Мовня – блискавка

Могота – здатність, спроможність

Можність – змога, можливість, спроможність

Моздір – металева ступка, невеличка гармата; тут: мортира

Мой – вигук при звертанні до рівних або нижчих

Мойра – доля, фатум

Мокляки – болотяне місце

Мокровина – болото

Монахів – Мюнхен

Монахівський – мюнхенський

Монеста – намисто

Монітор – той, що нагадує, попереджає

Монсиньйор – титул осіб вищого католицького духовенства

Монстранція – посудина з прозорими стінками, в якій зберігаються речі, що вважаються святими

Монстр-концерт – концерт-дивовижа

Монструальний – страхітливий, потворний

Морквасити – тут: сердито бурмотіти

Мораторій (мораторіум) – відстрочення платежів за фінансовими зобов’язаннями

Мораторія – відстрочка

Морва – шовковиця

Морвове – шовковичне

Морг – давня земельна німецька одиниця виміру площі, що перейшла до Польщі і Галичини; в XIX – на початку XX ст. дорівнювала 0,57 га

Морес – порядок, лад, пошана

Моримуха – мухомор

Морлянт – вид гармати

Мосяж – бронза, латунь

Мосяжний – латунний, мідний

Мот – мовить, каже

Мотика – сапа; кирка

Мотилиця – фасціольоз (печіночна двовустка)

Мотиль – метелик

Мотор – рушій, рушійна сила, ініціатор, натхненник, керівник, стимул

Моцар – дужа людина

Моцарство – велика держава, абсолютна монархія

Моцно – міцно, сильно, дуже

Моцуватися – змагатися, боротися руками

Моцюпан – милостивий пан (глумливий вислів)

Мочарі – драговина, трясовина

Мошна – невеликий мішечок для зберігання грошей

Мошонка – гаманець

Мошус (від поширеного на Сході «мускус») – ароматичний екстракт, що його одержують із мускусних залоз самців деяких ссавців (наприклад мускусного оленя, мускусного щура)

Мощ – продукт переробки винограду на вино

Му – буду

Мург – морг (міра землі)

Мурза – титул феодального вельможі у татар

Мурин – негр, мавр

Муринський – мавританський

Муругий – темно-сірий, із темними смугами

Мус – примушування

Муть – будуть

Мушля – черепашка, раковина

Муштарда – гірчиця

Мша – католицька відправа

М’ясниці, м’ясоїд – певний період після посту

М’ясопуст (м’ясопусна неділя) – початок посту